Fukseille

Lataa Orientaatioviikon aikataulu tästä.

Millaista kirjallisuuden opiskelu on?

Kirjallisuuden opiskelu on ihanaa, hauskaa ja monipuolista. Perusopinnoissa tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin ja aineopinnoissa tarkemmin eri kirjallisuuden genreihin tai suuntauksiin, esimerkiksi lastenkirjallisuuteen tai modernismiin. Kotimaista kirjallisuutta luetaan kursseilla eniten, mutta joitain tärkeitä ulkomaisia teoksia saatetaan käsitellä myös. Kaunokirjallisuuden lukemista on luonnollisesti paljon, mutta toisaalta teoriakirjallisuutta ei tarvitse lukea valtavia määriä. Teosten yhteydessä tutustutaan aiheeseen liittyviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin ja analysoidaan teoksia niiden kautta.

Kotimaista kirjallisuutta opiskelemalla opit analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä, etsimään niistä tiettyjä piirteitä ja soveltamaan tietojasi myös muihin teksteihin kuin kaunokirjallisuuteen. Kursseilla kirjoitetaan paljon esseitä ja pyritään hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia pikemmin kuin opettelemaan ulkoa yksityiskohtaista tietoa. Tulkinnan muodostaminen muistuttaa välillä salapoliisityötä: mitä linnut symboloivat tässä romaanissa, entä onko tässä intertekstuaalinen viittaus? Oikeita vastauksia ei välttämättä ole, ja teoksista keskustellaan paljon yhdessä luennoilla. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä on monien mielestä yksi parhaista asioista kirjallisuuden opiskelussa.

Kirjallisuuden opiskelija voi tehdä valmistuttuaan (ja jo ennen sitä) töitä esimerkiksi äidinkielenopettajana, kustannustoimittajana, kielenhuoltajana, journalismin ja viestinnän alalla, kirjastonhoitajana, arkistossa tai kirjallisuusjärjestössä. Tulevaan ammattiin vaikuttaa erityisesti se, mitä opiskelee kirjallisuuden lisäksi. Kotimaisen kirjallisuuden rinnalle hyviä ainevalintoja ovat esimerkiksi suomen kieli, yleinen kirjallisuustiede, pohjoismainen kirjallisuus, kirjasto- ja informaatioalan opinnot (JOO-opintoina) tai pedagogiset opinnot. Monet muutkin sivuaineet, esimerkiksi sukupuolentutkimus, teologia, historia tai folkloristiikka sopivat erittäin hyvin sivuaineiksi, sillä kirjallisuutta voi tutkia monista eri näkökulmista. Kandi- ja gradututkielmissa ja pienempienkin esseiden kohdalla arvostetaan sitä, että kirjoittajalla on omia, uudenlaisia näkökulmia käsiteltävään teokseen. Kirjallisuutta opiskellessa saakin sekä nauttia hyvin kirjoitettujen kirjojen lukemisesta että käyttää omaa luovuuttaan teosten tulkitsemisessa.

Lukuvuoden 2019-2020 ilmoittautumiset

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi, aktivoi ensimmäisenä yliopiston tunnuksesi.

Tämän jälkeen ilmoittaudu läsnäolevaksi lukuvuodelle 2019–2020 Oilissa. Ilmoittautumisaika on 1.5.–2.9.2019. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen useimmille syksyn 2019 kotimaisen kirjallisuuden kursseille alkaa WebOodissa 13.8. klo 9.00 (I periodi). II:n periodin kursseille ilmoittaudutaan 1.10. alkaen. Ilmoittautumiset ehtii kuitenkin hoitaa myös orientaatioviikolla tuutorien kanssa, etenkään perusopintojen kurssit eivät mene täyteen ennen sitä.

Jos tarvitset lisää apua, kysy rohkeasti tuutoreilta, sähköpostitse hallituslaisilta tai muilta putkislaisilta esim. Putkinotkon Facebook-sivulla. Vaikka syksyllä tulee kaikille paljon uutta asiaa, yksin ei tarvitse jäädä pähkäilemään!

Lukuvuoden 2019–2020 kotimaisen kirjallisuuden kurssit

Helpoiten selvität tutkintoosi tarvittavat kurssit ja niiden kuvaukset WebOodista, jossa myös tapahtuu kursseille ilmoittautuminen. Tutkintorakenteet löydät klikkaamalla Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Humanistinen tiedekunta > Kotimainen kirjallisuus 2019–2020 > Tutkintorakenteet. Siellä pudottelemalla valikoita löydät koulutusohjelman yhteiset opinnot, kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot ja aineopinnot sekä kaikki muut tutkintoosi vaadittavat opinnot. Kaikilla kursseilla ei ole kaikissa periodeissa opetusta, suoritustavat ja -ajankohdat voit tarkistaa klikkaamalla opintojen koodia (esim. KOK-401S). Tässä kohdassa on lueteltuna vain kotimaiseen kirjallisuuteen kuuluvat opinnot.

Olen fuksi ja haluan opiskella kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot. Mitä teen?

Kun olet saanut tunnukset yliopiston järjestelmiin, klikkaile itsesi WebOodiin ja sieltä kandiohjelman opinto-oppaaseen (Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Humanistinen tiedekunta > Kotimainen kirjallisuus 2019–2020 > Opetus).

Ilmoittaudu syksyllä seuraaville kursseille:

 • Peruskurssi (kotimainen kirjallisuus)
 • 1800-luvun kirjallisuus
 • 1900-luvun alun kirjallisuus (ilmoittautuminen myöhemmin syksyllä).

Keväällä käyt vielä:

 • 1900-luvun lopun kirjallisuus
 • Nykykirjallisuuden kurssi

Näiden viiden kurssin avulla olet suorittanut perusopinnot (30 op)!

Olen jo tehnyt perusopinnot. Mitä aineopintoja ensi vuonna tarjotaan?

Aineopinnotkin löytyvät opinto-oppaasta. Syksyllä kotimaisen kirjallisuuden aineopintoihin voi suorittaa seuraavat kurssit:

 • Proseminaari
 • Teoriapraktikum
 • Minän esityksiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa – Självframställningar i nordisk litteratur
 • Modernistinen kertoja
 • Puhetta ja kokemuksia nykyrunoudesta -seminaari
 • Raamattu ja kirjallisuus

Lisäksi syksyllä aineopintoihin voi suorittaa WebOodista syventävien opintojen alta löytyvät kurssit:

 • Geneettinen kritiikki
 • Kuinka runoutta luetaan, analysoidaan ja tulkitaan
 • Naisten vuoro: suomalaisia naiskirjailijoita (Minna Canthin juhlavuoden luentosarja)

Kurssikuvaukset ja tarkemmat tiedot löytyvät weboodista. Koko kandiohjelmassa aineopintoja on paljon enemmänkin, mutta ne eivät ole kotimaisen kirjallisuuden opintoja.

Minulla on kysyttävää opintoihin tai muuhun liittyen. Keneen otan yhteyttä?

Tuutorit auttavat erityisesti fukseja. Putkinotkon opintovastaavat Iina ja Eve auttavat myös mielellään kaikkia kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoita. Jos haluat kysyä jostain tietystä kurssista, ota yhteyttä kurssin opettajaan (lukee WebOodissa kurssin tiedoissa).

Jos tarvitset apua jossain yleisemmässä asiassa opintoihin liittyen, opinto-ohjausta saat mm. HY:n Opiskelijaneuvonnasta ) ja Ohjauskulmasta tai HOPS-ohjaajaltasi (selviää orientaatioviikolla).

Nähdään pian kursseilla ja syksyn tapahtumissa!

Mainokset