Fukseille

Tervetuloa opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta! Tältä sivulta löydät tietoa kaikesta opiskeluun liittyvästä. Sivu päivittyy kesän aikana, mutta jo nyt voit käydä Facebookissa ja Instagramissa katsomassa, mitä tapahtumia Putkinotko järjestää ja millaisia tyyppejä tulevat opiskelukaverisi ovat. Nähdään viimeistään syksyllä!

Millaista kirjallisuuden opiskelu on?

Kirjallisuuden opiskelu on ihanaa, hauskaa ja monipuolista. Perusopinnoissa tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin ja aineopinnoissa tarkemmin eri kirjallisuuden genreihin tai suuntauksiin, esimerkiksi lastenkirjallisuuteen tai modernismiin. Kotimaista kirjallisuutta luetaan kursseilla eniten, mutta joitain tärkeitä ulkomaisia teoksia saatetaan käsitellä myös. Kaunokirjallisuuden lukemista on luonnollisesti paljon, mutta toisaalta teoriakirjallisuutta ei tarvitse lukea valtavia määriä. Teosten yhteydessä tutustutaan aiheeseen liittyviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin ja analysoidaan teoksia niiden kautta.

Kotimaista kirjallisuutta opiskelemalla opit analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä, etsimään niistä tiettyjä piirteitä ja soveltamaan tietojasi myös muihin teksteihin kuin kaunokirjallisuuteen. Kursseilla kirjoitetaan paljon esseitä ja pyritään hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia pikemmin kuin opettelemaan ulkoa yksityiskohtaista tietoa. Tulkinnan muodostaminen muistuttaa välillä salapoliisityötä: mitä linnut symboloivat tässä romaanissa, entä onko tässä intertekstuaalinen viittaus? Oikeita vastauksia ei välttämättä ole, ja teoksista keskustellaan paljon yhdessä luennoilla. Vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä on monien mielestä yksi parhaista asioista kirjallisuuden opiskelussa.

Kirjallisuuden opiskelija voi tehdä valmistuttuaan (ja jo ennen sitä) töitä esimerkiksi äidinkielenopettajana, kustannustoimittajana, kielenhuoltajana, journalismin ja viestinnän alalla, kirjastonhoitajana, arkistossa tai kirjallisuusjärjestössä. Tulevaan ammattiin vaikuttaa erityisesti se, mitä opiskelee kirjallisuuden lisäksi. Kotimaisen kirjallisuuden rinnalle hyviä ainevalintoja ovat esimerkiksi suomen kieli, yleinen kirjallisuustiede, pohjoismainen kirjallisuus tai pedagogiset opinnot. Monet muutkin sivuaineet, esimerkiksi sukupuolentutkimus, teologia, historia tai folkloristiikka sopivat erittäin hyvin sivuaineiksi, sillä kirjallisuutta voi tutkia monista eri näkökulmista. Kandi- ja gradututkielmissa ja pienempienkin esseiden kohdalla arvostetaan sitä, että kirjoittajalla on omia, uudenlaisia näkökulmia käsiteltävään teokseen. Kirjallisuutta opiskellessa saakin sekä nauttia hyvin kirjoitettujen kirjojen lukemisesta että käyttää omaa luovuuttaan teosten tulkitsemisessa.

Lukuvuoden 2018–2019 kotimaisen kirjallisuuden kurssit

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kursseille alkaa weboodissa 14.8. (I periodi). II:n periodin kursseille ilmoittaudutaan 2.10. alkaen. Tähän on koottu tärkeimpiä asioita opintoihin ja erityisesti kurssi-ilmoittautumisiin liittyen. Jos tarvitset lisää apua, kysy rohkeasti tuutoreilta, sähköpostitse hallituslaisilta tai muilta putkislaisilta esim. Putkinotkon Facebook-sivulla. Vaikka syksyllä tulee kaikille paljon uutta asiaa, yksin ei tarvitse jäädä pähkäilemään!

Olen fuksi ja haluaisin opiskella kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot. Mitä teen?

Kun olet saanut tunnukset yliopiston järjestelmiin, klikkaile itsesi webOodiin ja sieltä kandiohjelman opinto-oppaaseen (opintotarjonta > opinto-oppaat > humanistinen tiedekunta > Kotimainen kirjallisuus 2018–2019). Ilmoittaudu syksyllä seuraaville kursseille: Peruskurssi (kotimainen kirjallisuus), 1800-luvun kirjallisuus ja 1900-luvun alun kirjallisuus (ilmoittautuminen myöhemmin syksyllä). Keväällä käyt vielä 1900-luvun lopun kirjallisuuden ja Nykykirjallisuuden kurssin. Olet suorittanut perusopinnot!

Olen jo tehnyt perusopinnot. Mitä aineopintoja ensi vuonna tarjotaan?

Aineopinnotkin löytyvät opinto-oppaasta. Syksyllä kotimaisen kirjallisuuden aineopintoihin voi suorittaa seuraavat kurssit:

Syksyllä tarjottavia kotimaisen kirjallisuuden aineopintoja ovat:
Proseminaari
Teoriapraktikum
Puheviestintä I
Raamattu ja kirjallisuus -praktikum

Lisäksi syksyllä aineopintoihin voi suorittaa weboodista syventävien opintojen alta löytyvät kurssit:
Kertojan epäluotettavuus
Kuinka runoutta luetaan, analysoidaan ja tulkitaan

Keväällä aineopintoja on paljon enemmän, tarjottavia kursseja ovat:
Sota jatkuu kirjallisuudessa
Toisin sanoin: lainaamisen rajat ja ehdot
Fantasian lajit ja tyylit
Leena Krohnin fantasian maailmat
Pelkoa ja inhoa. Kielteisiä tunteita kielessä, kirjallisuudessa ja kulttuurissa
Runoanalyysi-praktikum

Kurssikuvaukset ja tarkemmat tiedot löytyvät weboodista. Koko kandiohjelmassa aineopintoja on paljon enemmänkin, mutta ne eivät ole kotimaisen kirjallisuuden opintoja.

Suoritan uutta kandiohjelmaa. Mitä ovat kandiohjelman yhteiset opinnot?

Jos aloitat opiskelun tänä vuonna, sinun täytyy suorittaa 30 op kandiohjelman yhteisiä opintoja, joissa opiskellaan perustietoja kaikista kandiohjelmaan kuuluvista aineista. Weboodissa tunnistat yhteiset opinnot KOK-400-koodista. Esimerkiksi syksyllä näitä opintoja ovat:

Johdatusta kielentutkimukseen
Johdatusta kirjallisuudentutkimukseen
Akateemiset tekstitaidot
Kandiohjelman tvt-opinnot
Kieli ja kirjallisuus yhteiskunnassa

Kandiohjelman tvt-opinnot voit halutessasi suorittaa jo elokuussa ennen muiden opintojen alkamista.

Aloitin vuosi sitten opiskelemaan vanhan kandiohjelman mukaan, mutta aion siirtyä uuteen. Mistä tiedän, mitä opintoja minun täytyy käydä?

Siirtymistä suositellaan niille opiskelijoille, jotka eivät todennäköisesti saa valmiiksi tavoitetutkintoaan 31.7.2020 mennessä. Saa siis vastustaa muutosta ja jatkaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaan vielä kolme vuotta! Uuden kandiohjelman opinnot vastaavat melko paljon vanhan kandiohjelman opintoja. Jos siirryt uuteen ohjelmaan, elintärkeä paperi sinulle on vastaavuustaulukko, jonka löydät kandiohjelman opinto-oppaan etusivulta tai tästä linkistä. Syksyllä on tarjolla lisää infoa siirtymisestä uusiin tutkintovaatimuksiin. Jos aiot hypätä mukaan uuteen ohjelmaan, opintojen suunnitteleminen on vieläkin tärkeämpää kuin ennen, ja esimerkiksi Hops on kätevä työkalu siihen :)

Olen jo kandi. Mitä teen nyt?

Voit jatkaa joko vanhassa maisteriohjelmassa tai siirtyä uuteen kirjallisuuden maisteriohjelmaan. Kaikki maisteriohjelman opinnot löydät weboodin opinto-oppaasta (Kirjallisuuden maisteriohjelma 2018–19). Myös maisteriohjelmassa siirtymäaika on kolme vuotta.

Vastaavuustaulukko vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintojaan suorittaville

Vastaavuustaulukko uuteen maisteriohjelmaan siirtyville

En ymmärrä tästä mitään. Keneltä voin kysyä lisää neuvoja?

Tuutorit auttavat erityisesti fukseja.
Putkinotkon opintovastaava Iina auttaa mielellään kaikkia muita.
Jos haluat kysyä jostain tietystä kurssista, ota yhteyttä kurssin opettajaan (lukee weboodissa kurssin tiedoissa).
Tällä flamma-sivulla on lisää infoa kaikesta uuteen kandiohjelmaan liittyvästä.
Jos tarvitset apua jossain yleisemmässä asiassa opintoihin liittyen, kysy humanistisen tiedekunnan opiskelupalveluista Metsätalosta.

Muista ilmoittautuminen 14.8. alkaen. Nähdään pian kursseilla ja syksyn tapahtumissa!

Mainokset